Voorpagina

Nederland op weg naar een Totalitaire Staat

De contra-revolutie tegen de rede is van alle tijden. Sinds de oude Grieken hun tribale samenleving ter discussie stelde en een open samenleving realiseerden, door het vermogen van burgers hun ratio in te zetten bij het oplossen van problemen en dat model heeft gestaan voor onze westerse beschaving, zijn er altijd reactionaire stromingen geweest die als reactie daarop een gesloten samenleving nastreven en waarin iedereen zijn/haar vaste plek heeft en kent. Altijd onder leiding van de intelligentsia die aristocratisch leiding gaven aan hun onderdanen onder het mom van het bereiken van het ‘het ware geluk’ en de ‘ware vrijheid’ omdat zij het voor haar (domme) burgers het beste weten wat goed voor hen is.

De aristocraten, ook die van onze tijd, gaan de contra-revolutie aan met de beste bedoelingen. Maar zoals Karl Popper heeft aangetoond, leidt de combinatie van het het streven naar een betere wereld als oplossing voor onze problemen, én de overtuiging dat beter te weten, zonder die oplossingen in dialoog en onderzoek ter discussie te stellen, tot een totalitaire maatschappij waarin uiteindelijk tirannen aan de macht komen.

De tijden van vooruitgang en verlichting en contrarevolutie tegen de reden, wisselen elkaar regelmatig af. We zitten nu in een wereldwijde tendens van een reactionaire stroming tegen de rede.

Ook Nederland doet daarin dapper mee met hun intelligentsia, politieke elite en journalisten en dat zal dus ook in Nederland onvermijdelijk gaan leiden tot een totalitaire samenleving met onderdrukking van haar burgers.

Dat is mijn zorg, en daarom probeer ik in deze website uit te leggen en voorbeelden te geven hoe dat sluipende proces van de contra-revolutie, gedreven van binnenuit, uiteindelijk tot onvrijheid en onderdrukking zal leiden.Voorbeelden en Discussie


 • Waarom de oorlog in Oekraïne onze ondergang inluidt
  Als machtigste en invloedrijkste blok in de wereld, het westen (West-Europa, Noord-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland), zijn we al veertig jaar bezig onze eigen ondergang geleidelijk te arrangeren. De oorlog in de Oekraïne lijkt nu de laatste stap in het zich marginaliseren op het wereldtoneel. In één van de eerste commentaren na de inval van Rusland in de Oekraïne, stelde men al dat de beslissing van Poetin Oekraïne binnen te vallen mede ingegeven moet zijn geweest omdat hij weet dat het Westen zwak geworden is. Als dat klopt dan is de inlijving van Taiwan bij China een kwestie van tijd en… Lees meer: Waarom de oorlog in Oekraïne onze ondergang inluidt
 • Het is onomkeerbaar; de totalitaire staat komt!
  Het grootste probleem is dat we in de grond van de zaak ons letterlijk niet kunnen voorstellen dat we op weg zijn naar een totalitaire staat. Want we, dat wil zeggen de meerderheid van goedwillende, verstandige en verantwoordelijke burgers, hebben een onverwoestbaar vertrouwen in de goede bedoelingen van onze politici, behalve natuurlijk die van extreem rechts; in onze media en publieke omroep; onze rechters en rechtstaat; in onze onbevooroordeelde en deskundige ambtenaren; en in de – om oorlog in Europa voor eeuwige uit te sluiten – in de noodzaak naar een verenigd Europa te streven. En als er al rare… Lees meer: Het is onomkeerbaar; de totalitaire staat komt!
 • Ongevaccineerden hoeven aan niemand wat uit te leggen
  Met de aankondiging van de invoering van het vaccinatie-paspoort zal de discussie over en tussen gevaccineerden en ongevaccineerden hoog gaan oplopen. Ik zou de mensen die niet gevaccineerd zijn dan ook willen aanraden in die onvermijdelijke discussies en paar inhoudelijke zaken strikt uit elkaar te blijven houden en je niet te laten verleiden tot onfrisse discussietechnieken. Er zijn onderwerpen die geheel los van elkaar staan en waarvan de mening op het ene vlak geen effect hoeft te hebben op de opvattingen over de andere onderwerpen. Ik onderscheid er hier even drie: 1. het wel of niet gevaccineerd zijn of willen… Lees meer: Ongevaccineerden hoeven aan niemand wat uit te leggen
 • Big Tech als wegbereiders van de totalitaire Staat
  De beweging die de heersende politieke elite met hun paladijnen uit de Main Stream Media, de gecorrumpeerde rechtelijke macht (Wilders, Lockdown!) Nederland naar een totalitaire overheid brengen, is niet een specifiek een Nederlands verschijnsel maar is algemeen verspreid over de gehele, laat ik zeggen, oude burgelijk-democratische staten uit Europa en Amerika. Het is de geest der tijd. In de VS met de leiders en familie-clans van de Democratische partij en dus Biden, in Duitsland met Merkel hebben we daar wel de belangrijkste promotors van een totalitaire staat. Maar de striktheid en naar haar burgers gewelddadige handhaving van Corona-maatregelen, die met… Lees meer: Big Tech als wegbereiders van de totalitaire Staat
 • Landing op Mars! Overwinning van de rede en dus de vooruitgang!
  Gisterenavond (18 februari 2021) gekeken naar het live verslag van de controle kamer van de Nasa waar het ruimtevaartuig InSight succesvol is geland op Mars. Kijkende naar dit ‘spektakel’ (live stream zelf was wat saai met beelden van wetenschappers achter hun monitoren) waarbij binnen 10 minuten waren de eerste foto’s van Mars binnen in het luchtleidingscentrum. Een goed verslag van deze landen vind je in een artikel van het AD: “Marslanding gelukt: Nasa’s Insight heeft Mars bereikt“ Ik realiseerde mij gisteren welke enorme wetenschappelijke en technologische inspanning geleverd is om dit te realiseren. En ik realiseerde mij ook dat dergelijke… Lees meer: Landing op Mars! Overwinning van de rede en dus de vooruitgang!
 • Boek “Corona Vals Alarm?” bestseller in Duitsland; genegeerd in Nederland. [Recensie]
  CORONA, VALS ALARM? Feiten, cijfers en achtergronden door Karina Reiß en Sucharit Bjhakdi. Oorspronkelijk Duitse uitgave. Voor Nederland uitgeven door Uitgeverij de Blauwe Tijger, 2020; paperback, 152pp; €19,50; vertaling (vanuit de Engelse editie): Martien de Wit; ISBN: 978-94-92161-8-95 De Duitse auteurs van het boek “Corona, Vals Alarm?” Prof. dr. Karina Reiß en Prof. Dr. Sucharit Bjhakdi zijn ervaren wetenschappers op het terrein van o.a. celbiologie, microbiologie, immunologie, virologie, biochemie en kunnen dus niet weggezet worden als charlatans of gelegenheidswetenschappers. Wat zij te zeggen hebben over de grote virologische crisis die de hele wereld nu op zijn kop zet, moet serieus… Lees meer: Boek “Corona Vals Alarm?” bestseller in Duitsland; genegeerd in Nederland. [Recensie]
 • Uitsluiting in plaats van dialoog: sleutel tot onderdrukking
  Een totalitaire staat KAN alleen maar (blijven) bestaan als de elite, als uitverkoren voorhoede voor het brengen van HUN heilstaat, dissidente meningen onderdrukt. Immers afwijkende meningen en hun verkondigers brengen die heilstaat in gevaar. Onderdrukking is dus voor het goede doel en in ons eigenbelang! Als de weg naar de totalitaire staat door het breed uitdragen van de niet meer publiekelijk bestreden opvattingen door de elite en hun aristocratische intellectuele leiders dan is een effectief middel op afwijkende meningen te smoren – naast vele andere, meestal gewelddadig – uitsluiting. De meningen zijn dan mean-stream geworden en afwijkingen daarvan kunnen dan… Lees meer: Uitsluiting in plaats van dialoog: sleutel tot onderdrukking
 • Corona-crisis poging tot wereldwijde onderwerpen: geregisseerde Gangsterdom?
  Ik ben niet de enige die beweerd en kan onderbouwen dat we op weg zijn naar een totalitaire maatschappij waarin onderdrukking van de rede en waarheid noodgedwongen zal eindigen met de bruutste en meest gewelddadige vernietiging van alles wat menselijk is. Onlangs kwam ik een paar artikelen op de blog “Pieter Stuurman – Observaties” tegen, waarbij de meest recente is getiteld: “De oorlog tegen de mensheid” en die gaat over de huidige wereldwijde corona-crisis. Ook dit geschetste scenario eindigt in een totalitaire samenleving. Op zijn blog is veel over dit thema te vinden waar ik vooral ook wil verwijzen naar… Lees meer: Corona-crisis poging tot wereldwijde onderwerpen: geregisseerde Gangsterdom?
 • De geheimen van het Kabinet-Rutte III
  Dit artikel is van (c)2021 Eric de Boer en wordt op zijn verzoek geplaatst op totalitair.nl. Dit is dus geen bijdrage van de uitgever van de website totalitair Nederland en die hoeft het inhoudelijk niet eens te zijn met (alle) aangesneden onderwerpen en uitgesproken meningen, maar plaats het artikel in het kader van het voeren van een dialoog, want alleen open discussie waarin alles gezegd mag worden zullen uiteindelijk in het belang zijn van het geluk van alle burgers van Nederland. Het schandaal rond de toeslagenaffaire zal binnenkort een aanzet geven tot de start van een onderzoek naar alle criminele… Lees meer: De geheimen van het Kabinet-Rutte III
 • Rellen! de intelligentsia is zijn eigen jeugd vergeten…
  Ik ben oud genoeg om mij nog goed de Amsterdamse rellen in de zestiger jaren te herinneren. Het was in 1996 al raak met de zogenaamde bouwvakkersrellen tegen De Telegraaf (met één dode en 60 gewonden!), maar ook de rellen rond de maagdenhuis bezetting en, enkele jaren traditie, de rellen die aan het einde van Koninginnedag en 5-mei in de binnenstad uitbraken. Bij die laatste ben ik ook meerdere malen bij geweest omdat je nu eenmaal in Amsterdam Koninginnedag hoort te vieren. Overigens niet actief, daar ben ik te laf en – dat houd ik mijzelf maar voor – ook… Lees meer: Rellen! de intelligentsia is zijn eigen jeugd vergeten…
 • Toeslagen Affaire: de rol van onze journalisten en nieuwsmedia
  De toeslagen affaire, waarover op 15 januari 2021 het kabinet Rutte II is gevallen, is in vele opzichten een interessante case om te zien hoe ver inmiddels het proces van afbraak van onze burgerlijke democratie in Nederland is gevorderd: de onwil van verantwoordelijke politici om af te treden en zichtbaar de verantwoordelijkheid te nemen, de wijze waarop in het parlement de zaken vooral niet op de kern maar slechts gespeelde verontwaardiging toont zonder tot daden over te gaan, journalisten die de verantwoordelijke ministers en zichzelf uit de wind houden, rechters die hun kerntaak verloochenen en dienstbaar worden aan de regerende… Lees meer: Toeslagen Affaire: de rol van onze journalisten en nieuwsmedia
 • Beperking Vrijheid van Meningsuiting is de lakmoesproef voor de contra-revolutionairen tegen de rede
  Als je snel wil weten of je met een Contra-revolutionair tegen de rede hebt te maken, vraag dan zijn/haar mening over de Vrijheid van Meningsuiting. Het proces naar de totalitaire staat, ook in Nederland begint met een discussie onder intellectuelen dat er natuurlijk voor de hand liggende grenzen zijn aan het prachtige grondrecht van het recht op vrije meningsuiting. En welk weldenkend mens kan daar tegen zijn: – het moet fatsoenlijk zijn geformuleerd (zie mijn eerdere artikel over Meningen: fatsoen, kwetsen, haat zaaien), – het mag geen haat zaaien zijn, – het moet correcte informatie zijn en – geen misinformatie.… Lees meer: Beperking Vrijheid van Meningsuiting is de lakmoesproef voor de contra-revolutionairen tegen de rede
 • Kenmerk van anti-revolutioneren: u doet en denkt wat wij willen!
  Op het moment dat onze politieke filosofen, onder aangeven wat de journalisten in de nieuwsmedia als toekomstige rampen voor het voortbestaan van de mensheid hebben beschreven, een ultieme oplossing formuleren, meestal te realiseren via aanzienlijke offers (boete doening) van de bevolking, en opgesteld zonder verder dialoog (want daar hebben meeste mensen toch geen verstand van) en dus zonder te vertrouwen op de inzet van de ratio bij de mens, dan is het onvermijdelijk dat de burger, diegene die gered moet worden van zijn ondergang, wordt voorgeschreven hoe hierover te denken en vervolgens vooral wat hij moet doen en nalaten om… Lees meer: Kenmerk van anti-revolutioneren: u doet en denkt wat wij willen!
 • Hannah Arendt: haar filosofie van het kwaad
  Aan de goede intenties van Hannah Arendt (Hannover, 14 oktober 1906 – New York, 4 december 1975) en haar strijd tegen de tirannen van het totalitarisme valt niet te twijfelen en is zij een voorbeeld voor iedereen die een Open Samenleving nastreeft. Haar focus lag, begrijpelijk omdat zij persoonlijk kennis heeft gemaakt met hun vervolging, vooral op het nationalisme gedreven misdaden en onmenselijkheden van het Nazidom en wat wij nu als het klassiek fascisme zijn gaan aanduiden. Zij had wat minder oog voor de uitwassen, misdaden en tirannen van het socialistische en communistische totalitarisme. Een kenmerk die menig linkse en… Lees meer: Hannah Arendt: haar filosofie van het kwaad
 • Meningen: fatsoen, kwetsen, haat zaaien
  Je ziet in de discussie rond de Vrijheid van Meningsuiting de intenties van de contrarevolutionairen tegn de rede steeds meer doorklinken en hun optreden is voor een groot deel gebaseerd op misvattingen en verschillende intenties van de deelnemers aan die discussie. Laten we eerst een paar algemeenheden de revue laten passeren. Burgermansfatsoen Er is niets mis mee als mensen in hun uiten van een mening of het voeren van een discussie zich tracht dat te doen op een manier die ik hier wat truttig zou willen omschrijven als burgermansfatsoen. Dat siert de mens. Dat betekent voor mij niet dat je… Lees meer: Meningen: fatsoen, kwetsen, haat zaaien
 • Geen strafrechtelijk onderzoek naar medewerkers Belastingdienst rond de toeslagen affaire
  Als er mensen zijn die zien dat Nederland afstevent op een politiestaat en daarbij hopen dat ze dat met onze rechtssysteem aan hun kant kunnen voorkomen, of uiteindelijk de geestelijke tirannen van de contrarevolutie-tegen-de-rede gestraft kunnen krijgen moet ik die teleurstellen. Wanneer onze intelligentsia en journalisten eenmaal massaal zich hebben aangesloten bij die contrarevolutie, uit naam van het ultieme geluk van onze burgers, dan zullen Officieren van Justitie, Rechters en vele advocaten zich graag en ongegeneerd zich scharen in de warmte van de aristocratie die vertellen hoe de weg naar de heilstaat moet worden bewandeld, en zich daaraan dienstbaar opstellen.… Lees meer: Geen strafrechtelijk onderzoek naar medewerkers Belastingdienst rond de toeslagen affaire
 • Asscher: socialisten zijn betere mensen
  Dit is de conclusie van een artikel op de blog Verenoflood.nl waarin de auteur uitgelegd waarom Asscher de huidige voorman van de Socialisten van de PvdA, betere mensen zijn. En betere mensen mogen natuurlijk de maat nemen van anderen. Nu zijn socialisten, zich graag progressief noemen, in de kern altijd geneigd achter de contra-revolutie tegen de rede te lopen (zie het hoofdstuk over , hoewel de gematigden, zeker direct na de 2de Wereld Oorlog in Nederland, zich schikte naar de politiek van het vooruitgangsmodel van de verlichting. Maar het zijn deze socialisten van de PvdA die in 1966 het startschot… Lees meer: Asscher: socialisten zijn betere mensen
 • Democratie: meer een kwestie van principes van bestuurders dan van (wettelijke) regels.
  Democratie is zo’n begrip waarvan het enerzijds heel moeilijk is een definitie te geven die voor iedereen bevredigend is, maar anderzijds het tegengestelde, antidemocratisch, voor de meeste mensen heel helder is. Er zijn natuurlijk heel veel manieren om wettelijk het concept van democratie in een staatsbestel vorm te geven. In de praktijk heeft ook ieder land van deze wereld daar zo haar eigen vorm aan gegeven en daar is niets mis mee, zeker niet als je bekend dat aan iedere vorm wel nadelen, negatieve aspecten en goede dingen zitten. Wat we ons moeten realiseren is dat in een democratie zoals… Lees meer: Democratie: meer een kwestie van principes van bestuurders dan van (wettelijke) regels.
 • D66: opstaan tegen racisme! Dat doen we repressief en op basis van vooroordelen!
  De vraag is of er heel veel mis is met racisme in Nederland. Het beeld daarover wordt ongetwijfeld beïnvloed door het feit dat slachtoffer zijn van racisme een verdienmodel is en ieder geval je verzekert van heel veel media-aandacht. Over racisme is veel te zeggen maar ook dat de huidige visie van onze politieke elite daarop nogal eenzijdig is en vol zit met vooroordelen. In de teksten op de website van D66 “Opstaan tegen racisme“, de meest contrarevolutionaire politieke partij van Nederland, blijkt dat ook direct, want: als je racisme verbiedt, verbied je ook mensen voor racisme te zijn –… Lees meer: D66: opstaan tegen racisme! Dat doen we repressief en op basis van vooroordelen!
 • Noord-Korea: Kim Jong-un erkent dat zijn economisch beleid gefaald heeft!
  In een berichtje van The Post Online (TPO) van 6 januari 2021 wordt gesproken over het slechte economische beleid van Noord-Korea. Nu is Noord-Korea de moeder van alle gesloten samenlevingen in de wereld en zo’n bericht mag dus geen verwondering opwekken, want in gesloten samenlevingen zal de economie altijd moeizaam floreren. Daar is meer dan genoeg data over, maar ook een logische verklaring omdat vooruitgang in een vrije open samenleving altijd veroorzaakt wordt, niet door de overheid, maar omdat ondernemers, die het geld voor ons moeten verdienen de ruimte hebben hun verstand te gebruiken bij het optimaliseren van hun productie,… Lees meer: Noord-Korea: Kim Jong-un erkent dat zijn economisch beleid gefaald heeft!