Big Tech als wegbereiders van de totalitaire Staat

De beweging die de heersende politieke elite met hun paladijnen uit de Main Stream Media, de gecorrumpeerde rechtelijke macht (Wilders, Lockdown!) Nederland naar een totalitaire overheid brengen, is niet een specifiek een Nederlands verschijnsel maar is algemeen verspreid over de gehele, laat ik zeggen, oude burgelijk-democratische staten uit Europa en Amerika. Het is de geest der tijd.

In de VS met de leiders en familie-clans van de Democratische partij en dus Biden, in Duitsland met Merkel hebben we daar wel de belangrijkste promotors van een totalitaire staat. Maar de striktheid en naar haar burgers gewelddadige handhaving van Corona-maatregelen, die met name de vrijheid van burgers en het vrije ondernemerschap van het MKB onderuithalen, is een prima lakmoes-proef om de bereidheid van de westerse landen te gaan voor een totalitair scenario te beoordelen.

Met de komst van het internet is in de afgelopen 25 jaar een belangrijk én uniek middel geschapen (de digitale revolutie is vergelijkbaar met de impact die de industriële revolutie op de sociale structuur van onze maatschappijen heeft gehad!) voor de individuele burgers buiten de inmenging van haar overheid, (onwelgevallige) meningen te verkondigen, onderzoeksresultaten te publiceren, discussies en dialogen aan de gaan die zich niets aantrekken van de oude censuur propaganda methoden van willekeurig welke politieke elite dan ook. Natuurlijk zijn overheden machtig om de toegang van het internet te reguleren en te beperken en dissidenten op het net digitaal lastig te maken, maar de structuur van het internet, zijn werking en infrastructuur is nu juist zo opgezet dat dat nooit voor de volle 100% kan lukken, zonder niet het hele internet uit de lucht te halen. En dat laatste kan zich zelf onze politieke elite zich niet veroorloven omdat het internet ook voor hen het gereedschap is in deze digitale-revolutie-tijden haar propaganda en nep-nieuws-machines het werk van indoctrinatie te kunnen laten doen en überhaupt de overheidsmachine te laten functioneren.

We kunnen eenvoudig het internet niet meer uitzetten, zonder de gehele maatschappij te ontwrichten, langzamerhand ook niet in notoire totalitaire staten als China, Iran en – nu ook – Turkije.

Dat betekent dat het internet zowel een belangrijk mentale onderdrukkingsmachine is voor de machthebbers, maar ook het instrument waarmee het verzet die totalitaire staten weer kan gaan bevrijden.

We moeten ons ook realiseren dat het succes van de digitale of Cyber-revolutie ook – in een soort zich zelf versterkende interactie – door enkele, niet toevallig Amerikaanse tech-bedrijven is gerealiseerd: uiteraard Google, zijn uitvinding van de zoekmachine is van cruciaal belang geweest voor het succes van het Internet, Microsoft (met zijn software die de doorbraak van de Personal Computers mogelijk heeft gemaakt), Amazone als voorbeeld van cloud-diensten en online shopping, Facebook met het populair maken van de Sociale Media, en Twitter met het populair maken van instant messaging.

En het lag in de rede om te veronderstellen dat deze voorlopers in de Cyber-revolutie principieel en consequent zouden staan voor de vrijheid van meningsuiting van de aan haar producten verslaafde gebruikers. Daar leek het in het begin ook op toen Facebook en Google zich leken te verzetten tegen justitieel ingrijpen bij het spuren naar infoematie over en de identiteit van de gebruikers. Maar Google met name gaf zich al gauw gewonnen aan de machthebbers in China toen die eiste dat zij gebruikers en inhoud naar de richtlijnen van de Chinese machthebbers moesten gaan censureren. Google deed het en daarmee heeft ze ook haar zo voor de mensheid hoopvolle matra – “Don’t be Evil!” van de eerste jaren van zijn operatie opgeofferd: Google sacrificed its ‘don’t be evil’ mantra.

Heden ten dagen moeten we constateren dat deze BigTech compagnies zich volledig in dienst stellen van de heersende elites en haar wil een totalitaire maatschappij te vestigen. Hoe dat heeft kunnen gebeuren zal eens onderwerp van onderzoek zijn, maar dit onvoorstelbare scenario is wat we nu dagelijks zien.

In een belangrijk artikel van Andy Yen (Founder en CEO of ProtonMail) en bekende voorvechter van vrijheid van meningsuiting op de website van protonmail.com beschrijft het gedrag van de Big Tech bedrijven zo:

So many of today’s issues are viewed through a political lens, and that includes Big Tech deplatforming. But in reality, deplatforming is a problem worthy of deeper critical reflection as it touches on topics that are fundamental to democracy itself.  Once thought of as an untameable jungle of free speech, the internet is now a walled garden, increasingly monitored and controlled by a handful of unregulated monopolies. The gatekeepers to the walled garden, companies like Google, Amazon, Facebook, and Apple, serve as the judge, jury, and executioner for the internet.

Dit artikel van Andy Yen “Why Big Tech deplatforming should be deeply disturbing for everyone, regardless of your politics” kan ik ieder van harte aanbevelen er kennis van te nemen!

Met deze stellingname (bescherming van Free-Speech) stelt Protonmail zich aan de goed kant op van de mensheid. Dat geldt ook voor Gab.com en bijvoorbeeld Firefox.

Rede om serieus te bedenken je eigen digitale leven los te maken van de Big Tech. Dat is niet eenvoudig, leerde ik al snel; je hebt er doorzettingsvermogen voor nodig; het gaat niet van de ene op de andere dag, maar – zoals ik zelf nu ondervind Het is mogelijk!

Ik zou iedereen die begrijpt dat de Big Tech nu de wegbereiders zijn van de door de politiek elite in de Westerse wereld zo graag gewilde totalitaire samenlevingen, toch willen oproepen na te denken over wat je moet gaan doen.

Ik zelf heb nu, of ben bezig, afscheid te nemen van Google, Microsoft, Facebook en Twitter.

Voor mijn email ben ik overgestapt op Protonmail, inclusief de diensten voor de elektronische agenda, en opslag in de Cloud. Ook gebruik ik consequent de VPN-diensten van Protonmail.

Als browser gebruik ik Firefox en daarbinnen de zoekmachine van DuckDuckGo.

Als email-client voor POP en IMAP-accounts buiten mijn eigen protonmail gebruik ik Thunderbird.

Als alternatief voor Facebook/Twitter gebruik ik Gab.com. Al mijn Facebook, Twitter, Instagram, Youtube accounts heb ik gestopt.

Voor WhatsApp stap ik zo mogelijk over op Signal.

En ik ben van Microsoft Windows af, door over te stappen op Linux (ik gebruik Linux Mint; perfect, snel, gemakkelijk en aanzienlijk efficiënt in het gebruik van geheugen en processor. Oude laptops waarop Windows niet meer vooruit te branden is lopen gesmeerd met Linux aan boord.

Verder heb ik zeer succesvol het schandalig dure Microsoft Office vervangen door het volledig gratis Libre Office. Vandaag nog doen en je gedwongen jaarlijkse! Office-account opzeggen!

Voor Apple-adepten weet ik niet wat ik moet adviseren, maar alle Appel fans moeten zich wel realiseren dat met hun overgave aan het hardware en software platform van Appel zij zich ook daarmee hebben overgeven aan één van de digitale wegbereiders van de komende totalitaire samenlevingen.