D66: opstaan tegen racisme! Dat doen we repressief en op basis van vooroordelen!

De vraag is of er heel veel mis is met racisme in Nederland. Het beeld daarover wordt ongetwijfeld beïnvloed door het feit dat slachtoffer zijn van racisme een verdienmodel is en ieder geval je verzekert van heel veel media-aandacht.

Over racisme is veel te zeggen maar ook dat de huidige visie van onze politieke elite daarop nogal eenzijdig is en vol zit met vooroordelen.

In de teksten op de website van D66Opstaan tegen racisme“, de meest contrarevolutionaire politieke partij van Nederland, blijkt dat ook direct, want:

  • als je racisme verbiedt, verbied je ook mensen voor racisme te zijn – niet mijn keuze, maar iedereen moet dat maar gewoon zelf weten – en je frustreert een discussie over het onderwerp; je maakt hiermee andere burgerrechten ondergeschikt aan de bestrijding’ van racisme volgens de definitie van de politieke elite ook, terwijl een open discussie over hoe we voor individuele mensen onaangename effecten beoordeeld op basis van vooroordelen te worden onmogelijk maakt.
  • dat de politieke eenzijdig is in haar definitie blijkt onder meer uit het feit dat positief wordt gesproken over de Amerikaanse beweging “Black lives matter“. Alleen al die naam is racistisch, want dan zou het moeten heten “All Lives matters”, maar in de wens voopral te deugen worst support ongeclausuleerd uitgesproken. Maar dat niet alleen, de beweging is Amerika heeft overduidelijk kenmerken van gewelddadig en te zijn gebaseerd op straatterreur en knokploegen. Ook tegen zwarte amerikanen die het toevallig (met hun methoden) niet eens zijn.
  • Ja en het niet conformeren aan de opvattingen van de elite moet uiteraard dan repressief, boetes, maar vooral een speciale raisme politie te worden afgedwongen. Waarschijnlijk omdat D66 gebrek aan rationele argumenten heeft!

Een kwalijk programma dat geheel past in de contrarevolutie tegen de rede:

  1. er wordt een groot probleem (ramp) geconstateerd, zonder dat er over die cijfers een rationele discussie wordt gevoerd; vooroordelen en politiek opportunisme van gewelddadige bewegingen wordt kritiekloos als uitgangspunt genomen, en ook de enorme vooruitgang in het verdwijnen van veel racisme wordt niet in de beschouwingen meegenomen.
  2. fatsoenlijke burgers accepteren dit natuurlijk onvermijdelijk, want wie wil als burger niet NIET tegen racisme zijn. Oh wat is D66 een fatsoenlijke partij van redelijke mensen!
  3. vervolgens heeft de intelligentsia van D66 een alle problemen oplossende plan gemaakt: vier voorstellen.
  4. Die voorstellen worden verpakt in op het gevoel inwerkende formuleringen, waarbij “Dat we als Nederland ‘NEE’ zeggen tegen uitsluiting”, zodat ook als je zakelijk kritiek hebt op die aanpak, direct als asociaal en racist kan worden weggezet. Geen discussie, geen dialoog: we zullen u als elite wel even de maat nemen!
  5. Die maatregelen blijken dan opeens te bestaan uit repressie: boetes en, uiteraard de moderne Gestapo: een racisme politie. Al;sof die maatregelen overtreders minder racistisch gaan maken, in tegendeel ze zullen dus ondergronds gaan met hun meningen en acties. Dom maar passend in een politieke partij die zich te goed voelt voor de burgers en de manier waarop die over zaken denken en handelen.
  6. En: politie voor iedereen!. Ook weer zo’n stelling waar je als burger niet tegen KUNT zijn, maar in de praktijk de overheid van D66 een ongekende kapstok vindt om welke actie dan ook van welke agent dan ook het label racisme op te drukken en tot vervolging over te gaan. Want we moeten er blijkbaar maar op vertrouwen dat de politiek politie niet discrimineert met voioroordelen over een doorsnee politieagent die – naar de verwachting van D66 intellectuelen, natuurlijk niets leuker vindt dan te discrimineren.

Het lijkt mij dat de huidige wet voldoende macht geeft om excessen bij de politie, wanneer bewezen aan te pakken.

Sta op tegen repressie en de onderdrukkling van de ratio bij de burgers, dan zal het vermeende probleem van racisme in Nederland ook wel eens redelijk een hanteerbaar probleem te zijn.