Boeken

Boek “Corona Vals Alarm?” bestseller in Duitsland; genegeerd in Nederland. [Recensie]

CORONA, VALS ALARM? Feiten, cijfers en achtergronden door Karina Reiß en Sucharit Bjhakdi. Oorspronkelijk Duitse uitgave. Voor Nederland uitgeven door Uitgeverij de Blauwe Tijger, 2020; paperback, 152pp; €19,50; vertaling (vanuit de Engelse editie): Martien de Wit; ISBN: 978-94-92161-8-95


De Duitse auteurs van het boek “Corona, Vals Alarm?” Prof. dr. Karina Reiß en Prof. Dr. Sucharit Bjhakdi zijn ervaren wetenschappers op het terrein van o.a. celbiologie, microbiologie, immunologie, virologie, biochemie en kunnen dus niet weggezet worden als charlatans of gelegenheidswetenschappers. Wat zij te zeggen hebben over de grote virologische crisis die de hele wereld nu op zijn kop zet, moet serieus genomen worden en door collega virologen en microbiologen worden beaamt of met wetenschappelijke argumenten worden weerlegd of genuanceerd. Zij roepen ook op (pag.10) van hun boek tot een dergelijke discussie met de zinsnede: “..Kritiek en afwijkende meningen zijn welkom. In wetenschappelijke discussies moet het poneren van een stelling ook antithesen prikkelen, zodat de synthese uiteindelijk …. ons in staat stelt om vooruit te komen in het belang van de mensheid… ”.

Wat je verder ook van de inhoud vindt, bij het lezen van hun analyse, onderbouwing en meningen kunt je de auteurs geen dogmatische drammers noemen, en hun analyse is feitelijk en zakelijk. Ze zijn wel heel verontrust, over de effecten van de in hun ogen onnodige strenge, en wetenschappelijk slecht onderbouwde maatregelen en het systematisch onderdrukken van alle kritiek op die maatregelen. Hun analyse verdient daarom brede aandacht en discussie.

Die is in ieder geval in Nederland niet gekomen en dat geeft te denken. Nu kan je menselijkerwijze nog begrijpen dat de verantwoordelijke overheidsfunctionarissen, het Ministerie en hun ambtenaren en het Rijksinstituut, die alle maatregelen keurig van een wetenschappelijke onderbouw geeft, uit de weg gaan. Maar wat te denken van alle volksvertegenwoordigers die – als ze mee zouden gaan in de conclusies van deze auteurs – daarmee moeten erkennen dat ze door hun overheid, die ze kritisch zouden moeten controleren, in de luren zijn gelegd. Allemaal kwalijk, verwijtbaar, maar ook wel begrijpelijk.

Wat niet begrijpelijk is, en daar wijden de auteurs in het boek ook uitvoerig betoog aan, in een apart hoofdstuk 8, dat de publieke media op het gebied van kritisch volgen van de overheidsmaatregelen en de onderbouwing daarvan gefaald hebben. En blijkbaar dus niet alleen in Duitsland. En ik vrees dat wat zij voor Duitsland constateerde ook geldt voor Nederland en vele andere westerse democratieën in welke landen de pers en de journalisten zo trots zijn op hun maatschappelijke functie als bewaker van de feitelijke waarheid en dus het goed functioneren van onze democratieën.

Het verhaal in het boek begint met het zich afvragen van hoeveel slachtoffers Corona nu werkelijk heeft gekost en de wijze waarop met tests de besmettingen en aantal overleden word en wordt gemeten. Ze wijze erop dat het aantal toegeschreven doden op de totale bevolking en vergeleken met andere ziektes uiterst gematigd zijn. Ook onder ouderen ouder dan 80-jaar. Zie hun grafiek op pagina 22. Ze wijzen er op dat wereldwijd elk jaar sowieso 2,6 miljoen mensen aan infecties van de luchtwegen overlijden en Corona voegt daar weinig aan toe. Het is echt de moeite waard het hoofdstuk over het aantal doden zelf te lezen (hoofdstuk 2, tweede gedeelte) en te begrijpen dat de hysterie over het gevaar van Corona echt (misschien onbedoeld door de boodschappers) opgeklopt is en niet kan kloppen. Veel vreselijke verhalen in de media over Groot-Brittannië en Noord-Italië lijken meer van doen te hebben met ondercapaciteit van de voorzieningen en het slecht functioneren daarvan, dan met de ernst van het massale ziekteverloop van Corona zelf.

In een volgende hoofdstuk wordt verslag gedaan over de situatie in Duitsland en de wijze waarop de overheid daarop heeft gereageerd en gecommuniceerd. Ook het gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing van een mondkap plicht komt aan de orde. Ergens in de tekst (p.56) melden de auteurs bij “Wat heeft onze regering fout gedaan?”: “een epidemie van nationale omvang uitgeroepen, die er niet was.

Op zich zou je de maatregelen van de overheid nog kunnen billijken als zorgzaamheid voor de gezondheid van de gehele bevolking. Ware het niet dat de genomen maatregelen vele en vele zeer negatieve gevolgen heeft op de, juist ja, gezondheid van de bevolking, suïcide aantallen, levenskwaliteit, eenzaamheid, kwetsbaarheid van onze kinderen, mentale stress, fysiek geweld, toename armoede en de economie. Die effecten overstijgen, zou maken de auteurs aannemelijk, de mogelijk behaalde beperking van de gevolgen van Corona, vele malen.

De auteurs vergelijken de maatregelen en de effecten daarvan ook met andere landen, met name Zweden (hoofdstuk 6) en ze geven een feitelijk en goed overzicht van wat voor soorten vaccins en wat vaccinatie voor effecten zou kunnen hebben. (hoofdstuk 7).

Tot slot maken de auteurs zich zeer kwaad over de lastercampagnes die de overheid en media begonnen tegen iedereen die een afwijkende mening hadden. De rol van de pers is hier boven al genoemd. Ze laten zien dat het overheidsbeleid moedwillig op het kweken van angst is gebaseerd Het gedocumenteerde voorbeeld uit het boek komt van Oostenrijk (p. 101), maar inmiddels weten we dat ook de overheid van Duitsland en Nederland zich van die strategie gebruik heeft gemaakt en maakt.

Ze eindigen het boek dan ook met een pessimistisch statement:

..We zijn getuigen van de ondergang en de vernietiging van ons erfgoed; van het einde van het tijdperk van de verlichting”.

Ook als je geen waarde hecht aan allerlei ingewikkelde complottheorieën en de machtsbelustheid van de heersende elite en hun aristocratische intellectuelen, ga je toch een artikel “De oorlog tegen de mensheid” van Pieter Stuurman die hij in juli van 2020 op zijn blog publiceerde met andere ogen bekijken. Hij schreef over de Corona crisis:

Het vijandig offensief waarmee de mensheid momenteel geconfronteerd wordt is van een ongekende proportie en kwaadaardigheid. Nooit eerder in de geschiedenis is een gehele wereldbevolking op deze schaal aangevallen door een dergelijke vijand.

Die vijand heeft de bedoeling om ieder individu op aarde te onderwerpen aan zijn dictatuur en regime. Om de gehele wereldbevolking te onderwerpen, in totale armoede en slavernij. De hele corona-campagne is daarbij slechts het voorgerecht. De bedoeling is het slopen van alle bestaande sociale en economische structuren. Hierdoor zal de gehele mensheid in totale armoede en ontreddering gebracht worden.”

Als je niet overtuigd bent dat je misschien in het afgelopen jaar bedonderd en gemanipuleerd bent geweest door de door u gekozen bestuurders zou ik zeker aan bevelen het boekje “Corona, Vals Alam?” te lezen, met het doel om óf het onderbouwd te ontzenuwen en daar zou u ons een groot plezier mee doen, óf toch wat minder goed te slapen over de toekomstige heilstaat die onze overheid voor ons als burgers in gedachte heeft.

Ik wens u bij het lezen veel wijsheid toe.

Lees meer