6. Beïnvloeding meningsvorming heersende elite?

Het is extreem moeilijk, en frustrerend, om heersende meningen van elites te beïnvloeden en te veranderen door het ontketen van een (democratische) protest-/verzetsbeweging, want:

  • Geen externe vijand/bezetting
  • Geen schokkende gebeurtenis; meningen en acties van burgers zijn vrijblijvend en reageren op een misstand en mobiliseert aanhangers op politieke overtuiging.

Het openen van een website/blog, het oprichten van een politieke partij, het starten van een politieke beweging zullen normaal gesproken geen enkel effect hebben, zelf niet als de initiatoren het feitelijke gelijk helemaal aan hun kant hebben en de opererende elite zich in haar reacties daarop feitelijk misdraagt. De werking van de psychologische theorie van de Cognitieve Dissonantie voorkomt grotendeels dat men medestanders krijgt.

VRAAG IS DUS: hoe organiseren we intelligent het verzet en bereiden we de weg voor terug naar een open samenleving?

Maar dan moet iedereen eerst zelf een keuze maken, want de komende tijden zullen niet zonder gevaar zijn voor mensen die in verzet gaan.

De persoonlijke keuze is nu: PAROOL of SOCRATES

Parool optie: onderduiken; tijd nemen voor organisatie verzet (rekruteren medestanders en medestrijders in geheim) “ bevrijding voorbereiden, meningen via illegale kanalen verspreiden en geduld hebben, wachten op het juiste moment toe te slaan?
Dat moment gaat komen, onvermijdelijk.

En middels die illegale kanalen moeten mensen die aansluiting zoeken weten dat je bestaat. Dat deed Het Parool in de 2de wereldoorlog.

Socrates optie: actief openbaar een niet door de elite gescancioneerde mening verkondigen en op een goed moment vervolgd worden? Biuj socrates tot de dood er op volgt.

En wees altijd op je hoede voor de NSB’ers en dubbelspionnen onder ons.