Beperking Vrijheid van Meningsuiting is de lakmoesproef voor de contra-revolutionairen tegen de rede

Als je snel wil weten of je met een Contra-revolutionair tegen de rede hebt te maken, vraag dan zijn/haar mening over de Vrijheid van Meningsuiting. Het proces naar de totalitaire staat, ook in Nederland begint met een discussie onder intellectuelen dat er natuurlijk voor de hand liggende grenzen zijn aan het prachtige grondrecht van het recht op vrije meningsuiting. En welk weldenkend mens kan daar tegen zijn: – het moet fatsoenlijk zijn geformuleerd (zie mijn eerdere artikel over Meningen: fatsoen, kwetsen, haat zaaien), – het mag geen haat zaaien zijn, – het moet correcte informatie zijn en – geen misinformatie.

In een zeer compleet artikel van Syp Wynia Censuur is het einde van de democratie! op zijn blog Wynia’s week, geeft een compleet overzicht van alle acties van Journalisten, Nederlandse en Duitse politici, de bureaucratie van de Europese gemeenschap met hun European Digital Media Observatory.

En als dit artikel je nog niet voldoende bevreesd maakt voor wat onze politieke leiders allemaal op hun agenda van onderdrukking heeft staan, lees dan ook het artikel op Verenoflood.nl van hannibal over hetzelfde onderwerp: “Censuur, Brexit, EUSSR, elites en hun samenhang

In het stuk van Syp Wybia komt nog een nieuw argument van, ja zeker een echte wetenschapper: bagger op Sociale Media die door coregulatie moet worden bestreden:

In Nederland komen ook vanuit de wetenschap oproepen tot censuur. José van Dijck, professor media- en digitale samenleving aan de Universiteit van Utrecht, zei op 28 mei in Nieuwsuur dat op sociale media ‘bagger’ staat, zonder een concreet voorbeeld te noemen. Van Dijck riep op tot ‘coregulatie’ door overheid en tech-bedrijven en tot ‘handhaving’ door de overheid. Nieuwsuur-interviewer Jeroen Wollaars liet die oproep onweersproken

En het proces is weer voorspelbaar:

  • zorgen van politici en intellectuelen over de ‘kwaliteit’ en ongewenste inhoud van bepaalde meningen
  • het oproepen tot vanzelfsprekende regulering daarvan, onder het uitspreken van dat ‘De vrijheid van meningsuiting blijft gewaarborgd, zegt Ollongren …’
  • het oprichten van overheidsorganisatie die de juistheid van uitspraken op het internet moet gaan controleren, zie de voorgenomen oprichting van European Digital Media Observatory (= ministerie van waarheid)
  • gevolg is dat de voor de overheid ongewenste informatie moeiteloos van het web kan worden verwijderd.
  • volgende stap is een opsporings en politie eenheid de overtreders van het de regels over “mis”informatie actief gaat opsporen, en dan is d weg naar
  • oppakken, vervolgen en opsluiten slechts een kleine stap.

Het is allemaal wegbereiding van de totalitaire staat die – ook met de goede bedoelingen van vandaag – onvermijdelijk gaat komen.

Want weldenkend Nederland wil nu – nu het eigenlijk nog niet te laat is – begrijpen dat als men als overheid een oordeel wil gaan vormen over de ‘kwaliteit’ van de meningen, er normen moeten zijn waartegen die meningen dan worden gehouden. En laat dat nu net de meningen zijn van de heersende elite!

En dat als de geleerde mevrouw José van Dijck, professor media- en digitale samenleving aan de Universiteit van Utrecht, de bagger te lijf gaat, dat haar mening over wanneer iets bagger is opeens tot wet wordt verheven. Haar wetenschappelijke bagger zal vast niet onder de definitie vallen die de geleerde boven ons gestelden tijdens hun coregulatie zullen hanteren.