Het is onomkeerbaar; de totalitaire staat komt!

Het grootste probleem is dat we in de grond van de zaak ons letterlijk niet kunnen voorstellen dat we op weg zijn naar een totalitaire staat.

Want we, dat wil zeggen de meerderheid van goedwillende, verstandige en verantwoordelijke burgers, hebben een onverwoestbaar vertrouwen in de goede bedoelingen van onze politici, behalve natuurlijk die van extreem rechts; in onze media en publieke omroep; onze rechters en rechtstaat; in onze onbevooroordeelde en deskundige ambtenaren; en in de – om oorlog in Europa voor eeuwige uit te sluiten – in de noodzaak naar een verenigd Europa te streven.

En als er al rare politici zijn die dat idee van het vestigen van een totalitaire staat zouden bepleiten, dan zal ons kiesstelsel er voor zorgen dat ze uiteindelijk geen regeringsmacht zullen krijgen en de plannen dus niet uitgevoerd gaan en kunnen worden. Leven onze parlementaire democratie en onze grondwet.

Ons kan niets gebeuren! Ons zal daarom niets gebeuren?

Kijk eens hoe we ons best doen een gezamenlijk Europa te realiseren, met opoffering van onze bekrompen nationale gevoelens; kijk eens hoe we samen de gezondheid van alle burgers beschermen tegen kwalijke virussen; kijk eens hoe we ons in woord en daad verzetten tegen racisme en discriminatie; hoe we vreemdelingenhaat bestrijden; vluchtelingen massaal en menslievend opvangen; nep nieuws proberen te ontmaskeren; we tegen de onderdrukking van vrouwen zijn; hoe we als spijt onze haren uit ons hoofd trekken wegens ons koloniaal verleden en de slavernij; hoe we bereid zijn alle duurzaamheids maatregelen te nemen om onze kleinkinderen nog steeds op deze, want enige, planeet een goed leven te schenken; nee we doen ons stinkende best, dag in dag uit, daarom zal ons niets gebeuren; kan ons niets gebeuren.

Als we maar ferm de echte gevaar van onze open en democratische samenleving, Rusland met de oorlogszuchtig Putin, blijven bestrijden, zitten we aan de goede kant van de geschiedenis. Dat vergt misschien wat opofferingen, in ieder geval de bereidheid om oorlog te voeren en accepteren dat we in de winter ons niet optimaal kunnen verwarmen; niet leuk, maar een open rechtvaardige samenleving als de onze zal ook om offers vragen! Maar veel meer om ons ongerust te maken over het voortbestaan van onze onvolprezen en welvaart brengende open samenleving is er niet. Putin overleven we wel! Toch?

En natuurlijk zijn er altijd gekke mensen die het allemaal anders zien of ons waarschuwen tegen de dreigende onvrijheid of de slechte intenties van onze leiders. Querulanten zijn van alle tijden. Gelukkig kan iedereen zien dat ze dom en bekrompen zijn. Ze zien overal samenzweringen, ze waarschuwen tegen de slechte intenties van onze politici, ze denken het altijd maar beter te weten als de zo goed opgeleide journalisten. Wat moeten we nog meer zeggen. Wappies dus. Gedreven door plat eigen belang en niet door maatschappelijk belang, zoals dat van het vaccineren. Eigenlijk een soort van asocialen dus, die we maar niet al te serieus moeten nemen om hun ideeën en waarschuwingen. Wel serieus als het gaat om de ondergraving van onze open en democratische samenleving. En net als bij onze strijd tegen Putin, moeten we daar ook niet te lankmoedig en te zachtzinnig zijn. Eventueel moeten we ze maar voor hun en onze bestwil de mond snoeren en rechten afnemen. Want zij zijn – als we niet oppassen – de vijanden van onze mooie samenleving. En dat hoeven we ons natuurlijk niet te laten gebeuren.

Stom eigenlijk dat de mooie uitvinding van het internet ook hun een platform geven de onmaatschappelijke denkbeelden te publiceren en te verspreiden en daarmee mogelijk aanhangers vinden onder onze kwetsbare jeugdigen. Daar moeten we wel iets op gaan vinden.

En al die mooie intenties, al dat onbaatzuchtige sociale gedrag, als dat fatsoen, al dat vertrouwen in de goed intenties van onze politieke elite en hun paladijnen, al dat ferm je verzetten tegen andersdenkenden en buitenland Rusland gevaar nu precies is dat voor mij het onvermijdelijk is dat we onomkeerbaar op weg zijn naar een totalitaire staat.

Niet omdat onze politieke elite daar naar streeft. O nee, geen enkele in totalitaire samenlevingen politieke en religieuze uitmondende stromingen hebben die intentie. Onze politieke elite heeft het allerbeste met ons en de mensheid voor. Ze houden van ons mensen en burgers!

En omdat ze weten wat goed voor ons is, en omdat ze vinden dat – helaas – zo veel mensen niet goed weten wat goed voor hun is, zullen zij ons naar die welvaart en welbevinden leiden. En natuurlijk zullen ze – voor ons – al die mensen die hun politiek dwarsbomen (in woord en daad) bestrijden. Dat mag je als goedwillende burger ook van ze verwachten. Immers die tegenstanders zijn de vijanden van de voorgehouden gewenste prachtige sociale samenleving.

En dat leidt zonder twijfel naar een totalitaire samenleving. Het is het gevolg van arrogantie van de politieke elite die van alles vind dat zij het het beste weet, en daarover geen discussie toestaat.

Het is de arrogantie van de macht van de huidige politieke elite die ons de totalitaire staat brengt. Onvermijdelijk. En uit goedheid; dat wel.