Literatuur

Karl Popper – De Open Samenleving en haar vijanden.

Wim Rietdijk – The Scientifization of Culture

Tom Zwitser – Permafrost: deel 1 – Oppervlaktes

Hans Rosling – Feitenkennis