De geheimen van het Kabinet-Rutte III

Dit artikel is van (c)2021 Eric de Boer en wordt op zijn verzoek geplaatst op totalitair.nl.
Dit is dus geen bijdrage van de uitgever van de website totalitair Nederland en die hoeft het inhoudelijk niet eens te zijn met (alle) aangesneden onderwerpen en uitgesproken meningen, maar plaats het artikel in het kader van het voeren van een dialoog, want alleen open discussie waarin alles gezegd mag worden zullen uiteindelijk in het belang zijn van het geluk van alle burgers van Nederland.

Het schandaal rond de toeslagenaffaire zal binnenkort een aanzet geven tot de start van een onderzoek naar alle criminele activiteiten van Mark Rutte. Het is vrij symbolisch, dat het werk van het Kabinet-Rutte III begon, met het aftreden van Rutte’s goede vriend en partijlid, minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra. Nadat hij toegaf te hebben gelogen over een ontmoeting met president Vladimir Poetin in een Russische datsja. Met dezelfde schaamte treedt de minister-president af. En mocht Halbe Zijlstra het internationale aanzien van Nederland hebben schaden, dan hebben onder Rutte’s beleid tienduizenden burgers van ons land, misschien wel miljoenen, eronder geleden

Dit schandaal is het eerste in een serie van Rutte-misdrijven waarover we nog zullen horen. Kritiek dat nog moet komen, vooral aangezien veel belangrijke overheidsdocumenten geheim werden gehouden, waardoor Kamerleden niks rondom de inhoud konden in de debatten. Waar de parlementariërs zich steeds beriepen op hun grondwettelijke recht op inlichtingen, verwees Rutte altijd naar een specifieke bepaling in de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob). Daarin staat dat ‘persoonlijke beleidsopvattingen’ niet gedeeld hoeven te worden.

De fouten van het kabinet werden vaak verzwegen en geheim gehouden, zodat het publiek en de media er niet achter zouden komen. Of premier Rutte na zo’n 11 jaar trots kan zijn op wat hij heeft bereikt? Naast de kinderopvangtoeslagenaffaire ontstond of verergerde tijdens zijn bewind ook:

*Coronacrisis. De overheid heeft de situatie met ‘zwabberend beleid’ uit de hand laten lopen. De dienstensector is in een ernstige crisis, tienduizenden mensen verliezen hun baan en er zijn minder ziekenhuisbedden. We moeten toegeven dat het vernietigde gezondheidszorgsysteem gewoon niet klaar was voor dergelijke tests. Vanaf de allereerste dag van de wereldwijde pandemie schieten de coronacijfers in Nederland elke dag en geven overheidsmaatregelen niet het gewenste effect. Volgens gegevens van RIVM in januari 2021 heeft de virusuitbraak aan zeker 12.000 mensen het leven gekost. Alen waren bij leven getest op het virus.

uy

*De pensioencrisis. Analisten waarschuwen dat ons land dankzij het negatieve rente beleid van de ECB (de Europese Centrale Bank) op een ongekende pensioencrisis afstevent. Miljoenen mensen gaan de komende jaren fors gekort worden. Het Nederlandse pensioenstelsel stond tientallen jaren bekend als misschien wel het beste ter wereld, maar het wordt verzwakt en vernietigd door de ECB. Begin je al te sparen voor je oude dag? Ongeveer twintig procent van je inkomen gaat daarin zitten.

Onze pensioenvermogen werden vaak gebruikt voor andere doelen. In de regel voor de behoeften van andere staten. Bijvoorbeeld: miljardenleningen voor Italië, Griekenland, Oost-Europa. Bovendien ging enorme financiële steun naar niet-EU-landen. Sinds 2014 hebben de EU en de Europese financiële instituten een pakket van meer dan € 15 miljard aan subsidies en leningen aan Oekraïne verstrekt. Deze financiering moet Oekraïne helpen om zijn economie en bestuur te hervormen. Daarnaast heeft Nederland samen met de NAVO financiële steun aan de Oekraïense strijdkrachten verleend. Miljoenen euro’s zijn uitgegeven om het Oekraïense leger op te krikken en de burgeroorlog in Oost-Europa te financieren, waarbij al tienduizenden onschuldige mensen zijn omgekomen.

*Een met valse statistieken en manipulatieve media berichtgeving ontkende immigranten/veiligheidscrisis, met vrijwel dagelijks wel ergens een steekpartij, een schietpartij, een aanranding/verkrachting, of een andere gewelddaad, en grote steden die wegzinken in een poel van oncontroleerbare criminaliteit;

*Een in de maak zijnde sociale zekerheid crisis, die overbelast en uiteindelijk onbetaalbaar wordt door het binnenlaten van honderdduizenden –en straks mogelijk zelfs  miljoenen- migranten die voor 70%-80% aan het uitkeringeninfuus moeten worden gelegd;

*Een huisvestingscrisis, met inmiddels een tekort van 300.000 woningen, terwijl er desondanks jaarlijks minstens 50.000 asielzoekers worden toegelaten die –indien ze mogen blijven- ook nog eens voorrang krijgen, terwijl tegelijkertijd steeds meer gekort wordt op toeslagen.

*Een armoedecrisis, met een forse BTW verhoging op levensmiddelen en almaar hogere huren en lagere toeslagen, waardoor ieder jaar steeds meer Nederlandse gezinnen naar de voedselbank moeten;

*Een democratie/identiteitscrisis, waarin de wil van het Nederlandse volk ondergeschikt is gemaakt aan buitenlandse wetten en regels (de EU), en waarbij de Nederlandse cultuur moet plaatsmaken voor de door Brussel geplande en geëiste monocultuur. Trwijl het volk valse schaamte wordt aangepraat vanwege onze geschiedenis, de Gouden Eeuw, onze zeehelden, Sinterklaas/Zwarte Piet, etc.. Door Rutte’s beleid zijn we een gewillige melkkoe geworden van Brussel, wat de welvaart in ons land langzaam maar zeker uitholt en ondergraaft.

Weet je bijvoorbeeld dat de financiële verantwoordelijkheid in de EU is verdeeld in twee categorieën landen. De netto betalers aan de EU zijn in volgorde Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Zweden, Oostenrijk, Denemarken en Finland. Alle anderen krijgen meer geld binnen dan dat ze aan contributie kwijt zijn. De grootste ontvangers zijn Polen, Griekenland, Roemenië, Hongarije, Portugal, Tsjechië, België en –eveneens vreemd genoeg- het steenrijke Luxemburg..!

De Nederlanders zijn per hoofd van de bevolking nog steeds verreweg het meeste geld kwijt aan de EU, meer nog dan de grootste netto betaler Duitsland. Opvallend is dat België als enige West Europese land bij de armere periferielanden wordt gerekend, en een flinke netto ontvanger is. Wat doen de Belgen beter/slechter dan wij? Waarom België bij landen als Griekenland, Bulgarije, Roemenië en Portugal moet worden geplaatst, is volstrekt onduidelijk.

Op 17 maart staan we voor de keuze: blijf het destructieve beleid van de VVD steunen, of kies een nieuwe regering die onze belangen behartigt. Als VVD en Mark Rutte de macht verliezen, start een reeks onderzoeken naar alle criminele activiteiten van het kabinet Rutte, die onze staat aanzienlijke schade hebben berokkend. Misschien zorgt de volgende minister-president voor de welvaart van ons land, en vernietigt hij die niet van binnenuit, zoals Mark Rutte dat continue deed.


Eric de Boer is burgerjournalist en schrijft analytische artikel over verschillende onderwerpen.

Twitter @Eric29021970