Ongevaccineerden hoeven aan niemand wat uit te leggen

Met de aankondiging van de invoering van het vaccinatie-paspoort zal de discussie over en tussen gevaccineerden en ongevaccineerden hoog gaan oplopen.

Ik zou de mensen die niet gevaccineerd zijn dan ook willen aanraden in die onvermijdelijke discussies en paar inhoudelijke zaken strikt uit elkaar te blijven houden en je niet te laten verleiden tot onfrisse discussietechnieken.

Er zijn onderwerpen die geheel los van elkaar staan en waarvan de mening op het ene vlak geen effect hoeft te hebben op de opvattingen over de andere onderwerpen. Ik onderscheid er hier even drie:

1. het wel of niet gevaccineerd zijn of willen worden.

2. de mate waarop de overheidsmaatregelen rond Corona wel of niet werken en/of niet voldoende worden afgewogen tegen andere ongewenste maatschappelijke neveneffecten.

3. de mate waarin de overheid ons over de ernst van de corona epidemie en de effectiviteit van de corona vaccins ons correct voorlicht.

Wat het eerste onderwerp betreft is de zaak eigenlijk heel simpel en helder: het is een grondrecht in Nederlands recht en staat verwoord in artikel elf: “Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.”.

Even afgezien van de tussenzin “behoudens bij of krachtens de wet”, ik kom daar nog op terug, heb je dat recht en als het je recht is, hoef je aan niemand verantwoording af te leggen waarom je voor wat betreft de corona vaccins om welke reden dan ook je een beroep doet op dat grondrecht. Misschien heb je wel een dobbelsteen opgegooid, of Tarort kaarten gelegd, of een goed gesprek gehad met je buurman. Het doet er gewoon niet toe, en je bent dus ook aan niemand verplicht daarover een uitspraak te doen of er verantwoording over af te leggen.

Wat je aan mensen die je over je (onverantwoorde) gedrag aanspreken nog kan zeggen is, dat omdat het om een grondrecht gaat, ook onze overheid – hoe nuttig zij die het vaccineren van de gehele bevolking ook vindt – dit middel gewoon niet kan inzetten. Dat is namelijk de consequentie van aan de burgers grondrechten geven. Daarom is – de in onze grondwet gebruikte zinsnede zo fundamenteel onjuist: “behoudens bij of krachtens de wet”. Hiermede wordt de hele functie van het veronderstellen dat burgers grondrechten hebben onderuit gehaald. Cynisch gesproken moeten we namelijk constateren dat Nederlanders bij grondwet, door die consequente toevoeging van afzwakking in ieder geval geen grondrechten hebben; maar dat is weer een andere discussie. Let wel als bij wet vaccinatie verplicht wordt gesteld, dan stelt het artikel 11 van de grondwet uiteindelijk gewoon buiten werking.

Dat mensen in je omgeving, politici en journalisten jou zullen uitleggen dat jouw argumenten om niet gevaccineerd te worden, (bijvoorbeeld omdat je de farmaceutische industrie met hun geneesmiddelen niet vertrouwd, of omdat je bijvoorbeeld niet geloof dat het Corona virus een werkelijk bedreiging is voor de volksgezondheid), niet correct zijn, en dat dus de overheid zeer gelijk heeft om ook domme, onwetende, door fake-nieuws gehersenspoelde burgers in het belang van iedereen gedwongen te laten inenten, veronderstelt, dat er weliswaar een grondrecht is, maar niet voor ‘domme’ mensen.

Het zijn alleen rechten voor weldenkende burgers die met die rechten fatsoenlijk kan omgaan. Wat betreft het recht op vrijmeningsuiting kreeg een lerares maatschappijleer in onze gevestigde media nog, zonder weerwoord, de ruimte dat uitvoerig te betogen. Kortom grondrechten alleen voor sommige burgers en de intellectuele elite maakt wel uit wie dat zijn. Het is het gebruikte argument van de politieke elite in de tweede helft van de 19de eeuw om het kiesrecht voor vrouwen tegen te houden, want die waren daar immers te dom voor om verantwoord met om te kunnen gaan. En in de recente discussie over het referendum is menigmaal verkondigd dat burgers te dom zijn om verstandig bij referendum over onderwerpen te kunnen stemmen.

En we moeten in dat licht de nu voorgestelde invoering van een vaccinatie-pas zien. Het is een onelegante manier van de politieke elite om mensen die niet aan hun oproep tot vaccinatie gevolg hebben gegeven – en dus gebruiken maken van hun grondrecht – de vaccinatie alsnog proberen af te dwingen door deze mensen in een sociaal isolement te plaatsen. De invoering van de pas is dus wel degelijk een ernstige schending van het burgerrecht.

Het zijn dus niet de ongevaccineerden die iets hebben uit te leggen, maar de overheid die meent dat ze dat grondrecht van Nederlandse burgers terzijde moeten schuiven. Wacht even zegt u, er komt toch geen vaccinatie plicht? Nee, formeel niet, maar als je vervolgens niet gevaccineerden gaat oormerken door ze uit te sluiten van bepaalde maatschappelijke activiteiten, nu de café’s en concerten, straks de trein en de supermarkt. Want de logica voorziet dat als we vaccinatieplicht nuttig zien voor concertbezoeken, dan is ze zeker ook nuttig voor gebruikmaking van de trein/bus, bezoeken ziekenhuizen, je paspoort ophalen op het gemeentehuis, enz.

Daarom zal men zich moeten realiseren dat niet-gevaccineerde in een discussie over de ander twee onderwerpen (corona maatregelen; effectiviteit van de vaccins) in de hoek zullen worden gezet van a-sociale medeburgers, slachtoffers van Fake-nieuws en dommeriken, zodat de invoering van het paspoort vooral tot doel heeft die asociale onverantwoorde burgers voor iedereen herkenbaar te maken. Opdat ze kunnen worden gemeden en nagewezen.

De invoering past daarmee in de traditie van gedachtenwereld en onderdrukkingspraktijken van totalitaire repressieve maatschappijen. Alleen al daarom is het simpele feit dat onze regering dergelijke invoering serieus overweegt een verontrustend signaal voor de toekomst van onze vrijheid.