Pieter Zwartjes

Gepensioneerd. Politicologie, statistiek, Methoden en Technieken van Sociaal wetenschappelijk onderzoek gestudeerd in de zeventiger jaren.

Geïnteresseerd in politiek, geschiedenis, wiskunde, meteorologie, (natuur)wetenschappen en Biologie, met name de evolutietheorie.

Qua (wetenschappelijk) denken vooral beïnvloed door Karl Popper, A.D. de Groot, H.J. Eysenck, Daniel Dennett, Douglas Hofstadter.

De Toverberg van Thomas Mann beschouw ik als het beste boek uit de Wereld literatuur waar de dialogen tussen de revolutionair Settembrini en de anti-revolutionair (Jezuïet) Naphta inhoudelijk gaat over het thema van deze website. Hun discussie eindigde dramatisch bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. In alle opzichte de oorlog waarin de toenmalige politieke elite ons heeft laten zien bereid te zijn burgers moedwillig dood en verderf in te jagen voor het nastreven van hun politieke vooroordelen en eigenbelang. Ze zijn ongestraft gebleven!

De studie van Prof. Mr. P. J. Oud “Honderd Jaren” over de parlementaire geschiedenis van 1840-1940 is verplichte literatuur voor alle Nederlandse politici en journalisten die zich bezig houden met het al dan niet kritisch volgen van onze elite en de wijze waarop politieke dialogen kunnen worden gevoerd en politieke besluitvorming dient te worden gerealiseerd.

Als virtuele woonplaats gekozen voor Madrid, tevens de woonplaats van één van de grootste Nederlanders: Zwarte Piet. Een icoon van een vriendelijke, behulpzame, zorgzame maar strenge, ijverige en vrijgevige kindervriend. Een toonbeeld van altruïsme die een voorbeeld voor ieder van ons zou moeten zijn.