Secure Internet en Communicatie

Voor al die burgers die wat betreft hun privacy niet alleen beducht zijn voor commerciële partijen die die gegevens kunnen stelen, verzamelen en gebruiken, maar vooral beducht zijn dat overheden op jacht zijn hun onwelgevallig meningen op te sporen en de ‘overtreder’ daarvan te volgens, te vervolgen en uiteindelijk te straffen, zijn hier wat veilige toepassingen om ONLINE uit handen van de overheid en haar paladijnen te blijven. Let wel dit gaat om communicatie via het internet maar bedenk dat de geheime diensten in een land dat op weg is een totalitaire samenleving te worden niet zal schromen om de traditionele inlichtingen methodes van afluisteren, schaduwen, mobiele telefoon volgen, post te onderscheppen, inzetten van verklikkers en spionnen en uiteindelijk, uiteraard met medewerking van de gelijkgestelde rechters, het huis zullen gaan doorzoeken. Wees op je hoede en ben je bewust van de overheid die niet je vriend blijkt te zijn.


PrivNote: berichtsturen die direct vernietigd wordt na lezen.

Privnote.com is een online dienst (klik hier) waarmee je een berichtje kan aanmaken en de link daarvan versturen aan iemand die het kan lezen met die link, maar waarna het berichtje voor eeuwig wordt verwijderd. Handig iemand iets te sturen die, na het lezen niet kan reproduceren wie wat…

Lees meer