Citaten

Totalitair (definitie)

Bij totalitarisme wordt de heersende ideologie in een totalitaire staat gepropageerd als de enig mogelijke weg naar een betere toekomst. Het is een systeem waarbij de staat bijna volledige controle heeft op het dagelijks leven van mensen, zowel in politiek, cultureel, filosofisch, godsdienstig als in sociaal en economisch opzicht.

Geciteerd uit artikel Totalitarisme op Wikipedea Nederlandse edite.

Lees meer

Vrijheid van Meningsuiting: recht om te twijfelen

Vrijheid van Meningsuiting is het recht om te twijfelen. De vrijheid van meningsuiting is een medaille met twee kanten: zij biedt evenveel ruimte voor waanzin en onverdraagzaamheid als voor saamhorigheid en liefde. Maar uiteindelijk, en daar gaat het om in een samenleving, is zij boven alles een onontbeerlijke aanzet tot vertrouwen. De kracht van een open en vitale democratie schuilt niet zozeer in haar vermogen onwelgevallige geluiden te weren, als wel in haar vermogen deze te absorberen. Dát noemt men tolerantie: het verwerpelijke verwerpen zonder haar te verbannen.

Rob Wijnberg. In Dubio: Vrijheid van Meningsuiting als het recht om te twijfelen. 2008, pp. 117.

Lees meer

Sarcasme is de geest der kritiek

U heeft toch hopelijk niets tegen sarcasme, ingenieur? In mijn ogen is dat het schitterendste wapen van de rede tegen de machten van duisternis en gemeenheid. Sarcasme, meneer, is de geest der kritiek, en kritiek betekent de oorsprong van vooruitgang en verlichting.

Settembrini sprekend opgevoerd in Thoman Mann’ s Roman De Toverberg

Lees meer

Morele waarden zijn onafhankelijk van sociale conventies


Student: … Values are subjective
Teacher: No, that’s not true. Some people’s values are better than others’
Student: No, they’re subjective. No one can impose his values on somebody else
Teacher: … I say values are not subjective and if you don’t agree with me I’ll flunk you!
Student: (gasp) What? What? …. Are you crazy?
Teacher: No. I can do that. Why not?
Student: Well (sputtering) because it’s not fair
Teacher: “Fair”, “fair”, what do you mean “fair”? Don’t impose your values and sense of right of wrong on me.
Student: (pause, and eventually) I see your point.

The Wall Street Journal, 25th July 1978.

Geciteerd in “The Scientifization of Culture” C.W. Rietdijk, 1994, pp.37

Lees meer