Geen Samenzweringen

Mijn stellingen gaan niet over duistere samenzweringen of samenzweringstheorieën.

Er zijn ongetwijfeld overal clubs die in het geheim of achter de coulisse van het politieke toneel van alles probeert te regisseren, vast onder het mom van het bereiken van de zegeningen voor de mensheid.

Maar wat ik zal proberen aan te tonen is, dat het proces van de huidige contra-revolutie tegen de reden als een autonoom proces onvermijdelijk leidt tot een totalitaire staat.

Iedereen ziet het ook gewoon gebeuren en het je er tegen verzetten is heel moeilijk en weinig effectief. Het is een proces dat zich als vanzelf ontrolt, samenzwering of niet.

Natuurlijk zouden samenzweringen dat kunnen versnellen (met name via de financiering) of bekrachtigen maar het zal het uiteindelijke eindresultaat van onderdrukking van de vrije burger niet wezenlijk beïnvloeden.

Overigens een kenmerk van een gesloten samenleving als resultaat van de contra-revolutie tegen de reden, waarin we dan verzeilt raken, is een overheid die zich naast onderdrukking ook in hoge mate geheimhouding toepast en informatie manipuleert.

Alles uit naam van het heil van de mensheid.

En met een grote mate van instemming van de intellectuele elite van de samenleving en met grote steun door de bevolking.