Rellen! de intelligentsia is zijn eigen jeugd vergeten…

Ik ben oud genoeg om mij nog goed de Amsterdamse rellen in de zestiger jaren te herinneren. Het was in 1996 al raak met de zogenaamde bouwvakkersrellen tegen De Telegraaf (met één dode en 60 gewonden!), maar ook de rellen rond de maagdenhuis bezetting en, enkele jaren traditie, de rellen die aan het einde van Koninginnedag en 5-mei in de binnenstad uitbraken. Bij die laatste ben ik ook meerdere malen bij geweest omdat je nu eenmaal in Amsterdam Koninginnedag hoort te vieren. Overigens niet actief, daar ben ik te laf en – dat houd ik mijzelf maar voor – ook te pacifistisch voor. Ik houd niet van geweld en zie altijd bij alle rellen, waar in de wereld dan ook, dat er schade en verdriet wordt gedaan aan onschuldige burgers die door niets of niemand met hun schade en ellende wordt geholpen.

Ook dat als bijeffect van de huidige #avondklokrellen veel verdriet en onrecht aan onschuldigen wordt aangedaan is duidelijk. Kijk andfers maar goed naar bovenstaande foto-collage. (de regering zou daar wat mee moeten doen, maar dat zal ze om allerlei juridische hindernissen, de belastingdienst en eigenwaan wel niet kunnen).

Maar – en ik heb er dus tussen gestaan in 1969 – als die ‘woede losbarst’ bij de relschoppers is elke redelijkheid zoek, vooral ook omdat de tegenacties van de politie altijd verkeerd uitwerkt. Ik verdedigde in de zestiger jaren al de stelling dat als de politie wegbleef, de lol voor de meeste relschoppers er snel van af zou zijn, vooral ook omdat in dit soort situatie de politie natuurlijk altijd een onschuldige, weerloze, oudere, weet te raken en dat doet het vuurtje al snel verder opladen.

Ook de reactie van politici, de minister-president die een duit in het zakje doet (Premier Rutte: “Rellen zijn geen protest, maar crimineel geweld”), de ferme woorden uit de – aan het woord gelaten – vertegenwoordigers van de bevolking, de kranten-koppen van de journalisten: ze zijn vandaag identiek aan die uit de zestiger jaren, met één groot verschil: toen was het links die de rellen steunde en door de regerende elite de schuld kregen, en nu die mensen uit links zelf de regerende elite is, zijn het de rechtse burgers, die door de media en vooral NOS nu de schuld krijgen. En uiteraard zijn de rechtse politici schuldig, want die hitsen het volk stiekem op met nep-nieuws.

De huidige elite is haar jeugd vergeten, want dan zou zij zich nog herinneren dat zij zeer ingenomen was met de Maagdenhuisbezetting en alle gewelddadige rellen die daaruit zijn voortgekomen. Hun huidige verontwaardiging klinkt dus nogal selectief.

Maar met name in Amsterdam, waar de Tut-Hola Halsema ferme woorden spreekt over het onacceptabele gedrag van de (uiteraard rechtse, domme) relschoppers heeft een lange geschiedenis van rellen die toen heimelijk en openlijk werd gesteund door het soort linkse partijen waar Halsema nu vertegenwoordiger van is: de al genoemde Telegraaf-rellen, de Damrellen (eindigend met de mariniers uit Den helder, weet u nog), de Maagdenhuisrellen, de Nieuwmarktrellen, de rellen rond het huwelijk van Beatrix, de rellen rond de kroning van Beatrix, de rellen rond de krakers panden in de Vondelstraat. Allemaal rellen die door links toen van harte zijn goedgepraat en nu nog een hele reeks van trotse verhalen over het ‘verzet’, fotoboeken en documentaires oplevert.

En laten we ook niet vergeten dat inderdaad veruit het grootste deel van de bevolking dit soort taferelen met rellen en plunderingen verafschuwt, en terecht. Dat was zo met alle linkse rellen in Amsterdam, en dat is zo met de huidige #avondklokrellen.

Het is wel belangrijk te constateren dat er nog meer opvallende vergelijkingen zijn met de zestiger jaren. Er was toen, zeker bij de jongeren, een diepe wens af te rekenen met de bekrompen zuilen-maatschappij van dominees en ‘ouderlingen’ die maar bleven voor schrijven wat we wel en niet mochten. Niet naar de Beatles luisteren, geen lang haar dragen (en ben persoonlijk daarom nog een keer van school gestuurd), zondag niet naar het zwembad, geen abortus want eigenlijk geen seks voor het huwelijk, geen voorbehoedsmiddelen, netjes op zondag naar de kerk, en hard leren om een goeie toekomst te hebben in de één-of-andere saaie 9-tot-5 baan. Want anders loopt het slecht met je af!

Tegen die bekrompenheid hebben wij ons in de zestiger jaren hard gemaakt, toen ook vele politici die nu nog invloed uitoefenen binnen het partij-kartel. Daar hoorde blijkbaar ook zo nu een dan een rel bij!

Maar die tijd van onrust en onvrede over de bekrompen burgermans-maatschappij is er nu weer.

Want onze elite, met de oude media en journalisten als slippendragers, houden niet op ons dagelijks voor te schrijven wat fatsoenlijk is om te denken, wat wel en wat we niet mogen doen, en dat we vooral goed moeten luisteren naar wat onze leiders, overtuigd als ze zijn dat zij beter weten wat goed voor ons is, en dus op welke partijen we vooral niet mogen stemmen en hoe de heilstaat bereikt gaat worden. En dat zullen wij als domme burgers nooit gaan begrijpen en dus nemen ze ons wel aan de hand. Lees mijn artikel met voorbeelden van Dr. Gert Jan Mulder over “U doet en denkt wat wij willen!”.

Veel burgers zijn het meer dan zat, die bekrompenheid en dwangzucht van de (linkse) elite. Meestal hoor je ze niet, maar ze zijn er wel, en de morele druk van de media en politici dwingen ze ondergronds.

Het ongelukkige is nu dat de huidige corona problemen de dwang en regelzucht van de elite verder tot ongekende hoogte opzweept. Het stapelt dus op. Terecht of ten onrechte, ik laat dat hier even in het midden, maar wat in ieder geval anders had gemoeten is de toon en domheid waarmee burgemeesters, ministers, politici die dwang opleggen, waarbij ze zo stom zijn geweest om ons als burgers keurig steeds de schuld te geven dat we nog niet uit de crisis zijn en nieuwe maatregelen onvermijdelijk zijn.

Dat is in ieder geval één van de oorzaken van de uitbarsting van het rel-geweld.

Een ander punt is dat onze elite, ver als ze afstaan van de gedachten en leefwereld van een gemiddelde burger, nooit het vuurwerk verbod hadden mogen afkondigen. Het afsteken van vuurwerk is namelijk een georganiseerde uitlaatklep voor een keer uit de ban springen, zoals Carnaval dat ook is (gaan we ook verbieden, let maar op), naar de kermis gaan, stappen. En dan hebben ze ook nog Sinterklaas met de domme Zwarte Piet discussie onthoofd. En burgers begrijpen echt wel dat Zwarte Piet afschilderen als racist grote flauwekul is, en daar zouden onze politici uiting aan hebben moeten geven.

En dan tenslotte had het afkondigen van een maatregel als die van de avondklok NOOIT mogen gebeuren. Als onze politieke leiders niets beter weten dan het steeds maar met dwangmiddelen ons gedrag op te leggen, dan gaan daar vroeg-of-laat ongelukken van komen, zeker als je het daarbij behorende onderdrukkingsmacht van politie en regelgeving nog niet op orde hebt, want alles is wegbezuinigd. Dat geluk-bij-een-ongeluk hebben we als burgers dan ook wel weer. Het is vooral ook een toonbeeld van volstrekt gebrek aan creativiteit en inlevingsvermogen bij politici bij het oplossen van de Corona-crisis.

En daar is de leugenachtigheid rond de toeslagenaffaire nog eens bovenop gekomen. De onbetrouwbare overheid. En alleen al daarom had Rutte er verstandig aan gedaan echt zijn biezen te pakken; en dat hij dat niet begrijpt zegt iets over het gebrek aan kwaliteit van bestuurders waarmee nu al enkele tientallen jaren mee zijn opgezadeld.

Er zijn genoeg mensen die beter en met betere acceptatie onder de bevolking de Corona crisis kunnen oplossen dat hij met zijn gekke-henkies bij het RIVM, die niet kunnen rekenen en geen benul hebben van statistiek.

Maar de lont in het Kruidvat is vorige week zondag aangestoken. Toen een vreedzaam, ontspannen demonstratie op het Museumplein gewelddadig en provocerend (dat is nu wel duidelijk geworden; zie het artikel op OpinieZ) door de politie is opgetreden. Het zou verstandig zijn geweest als de politiek en met name de minister President misschien eens had gezegd dat het daar door de politie verkeerd is aangepakt (en dat de politie moet stoppen met provocateurs onder de demonstranten te mengen; wie heeft daar opdracht toe gegeven?). Toen, mijnheer Rutte werd er vreedzaam geprotesteerd, maar door de politie misdadig provocerend geweld gebruikt. Geef dat nu eens ruiterlijk, en vooral oprecht, toe.

En waarom was u er dan niet die zondag op het museum plein, en had u zich met uw Corona-teams en met Halsema zich onder de mensen gemengd, om naar ze te luisteren. Dat had de spanning weg kunnen nemen. Dan had u zich een staatsman getoond. Dat heeft u niet gedaan.

Dan moet u nu even niet zeuren dat de vlam in de pan is geslagen.

Begin maar met de avondklok op te heffen, doet wat betreft de verspreiding van Corona toch niet toe, en organiseer mee aan de protest bijeenkomsten, geef de protesterende koffie van de zaak en praat met ze. Uw ogen zullen open gaan en u werkt mee aan het de-escaleren van de opgekropte woede die er bij een deel van de bevolking zeker wel is.

En treedt dan in een groots gebaar af! Want “Ik, Mark Rutte, heb gefaald!”

En anders gaan we echt op weg naar een totalitair Nederland zo vrees ik.