4. Wetenschap als motor naar een open samenleving

Waardevrije en onafhankelijke wetenschap, gebaseerd op het inzetten van de ratio van mensen, is een enorme sterke motor in de bevrijding van mensen uit hun armoedige en vaak uitzichtloze positie, welke vaak fanatiek door de heersende elite en bekrompen geestelijke leiders in stand wordt gehouden.

En hoewel gesloten samenlevingen vaak lang de onderdrukking in stand kunnen blijven houden (Sovjet-Unie, Mao’ s China, Cuba, Noord-Korea, Saoudie-Arabie) ontkomen ook deze samenlevingen uiteindelijk niet aan het binnenkomen van de ratio via de technologische vooruitgang. Een goed ogenblik zal de middenklasse van de burgers zich gaan emanciperen en een meer open samenleving afdwingen.

Dat geeft hoopt voor de periode die nu in onze wereld gaat en snel op weg naar een gesloten, onderdrukkende samenleving.

Dat proces van vooruitgang door de wetenschap, niet alleen in de techniek en natuurkunde, maar ook in de cultuur, is diepgaand beschreven door de Nederlandse filosoof
Dr. C.W. Rietdijk in:

The Scientifization of Culture – Thoughts of a physicist on the techno-scientic revolution and the laws of progress (1994).

Van hem komt ook de term “ contra-revolutie tegen de rede” waar hij in 1977 twee boeken over heeft geschreven. Hij schets de onvermijdelijkheid van de “Triomf van de reden” met de komst van een Bio-Techectronic Civilisatie,

Het boek is geschreven voor het internet tijdperk, maar hij verwacht een volgende technologische revolutie, nog beangstigender voor de huidige elite, op het terrein van alles wat te maken heeft met genen-manipulatie. Het is niet voor niets dat de politiek elite die ontwikkelingen zeer probeert te temporiseren en zijn stelling is dat dat proces niet zal zijn te stoppen en dat wederom leidt tot een hoge niveau van beschaving: minder ellende voor de wereldbevolking, rijkdom en gezondheid.

Maar we moeten ons realiseren dat de komst van het internet ook uiteindelijk het ultieme gereedschap wordt van het verzet tegen de huidige proces van totalirisatie door de elite van de samenleving. Het internet dat enerzijds vervolging van het verzet tegen de elite zo gemakkelijk maakt, maar anderzijds ook HET middels is om die elite te bestrijden, want:

  • Het Internet functioneert zonder centrale aansturing en organisatie van centraal gezag en dus het ultieme vehikel van een open samenleving en dus ondergraaft het de positie van elites. Niemand is dé eigenaar van het internet.
  • Internet is niet meer functioneel en inhoudelijk te ontmantelen, wat elites ook met alle (juridische en technische) middelen zal willen proberen te doen.
  • Dit betekent dat elite haar partners zoekt in de grote internetspelers (tech bedrijven) en onderdrukking zal richten op de internetgebruikers en niet op het internet als instrument.
  • Dilemma voor hen is: het middel internet altijd beschikbaar blijft voor de organisatie van verzet voor iedereen die ontsnapt aan haar onderdrukking.
  • De weg van verzet loopt ten lange leste onvermijdelijk via het internet.