De Contra-Revolutie tegen de rede door de vijanden van een open samenleving

Voorwoord

Geboren in de 50-tiger jaren. Een tijd die nog tastbaar in het teken stond van het verwerken van de gevolgen van de 2de wereld oorlog. Wat mij toen bezig hield: hoe kan het dat, ook heel veel brave en vriendelijke Duitsers achter Hitler aan gingen, vaak hele intelligente mensen, lid werden en zich overgaven en met volle overtuiging meededen aan zo duidelijk gewelddadige en oorlogszuchtige handelen van de partijgenoten. Lees verder …

1. Inleiding

We maken revolutionaire tijden door, waarbij het internet de burgers ongekende mogelijkheden voor zelfontplooiing en zelfstandige meningsvorming geeft, kortom het vermogen meer onafhankelijk van de overheid te leven. Lees verder…

2. Eeuwigdurende Cyclus: vooruitgang ↔ Contra-Revolutie

Het proces van het ontstaan van Open Samenlevingen is begonnen bij de oude Grieken met als uitvloeisel de vorming van de op democratische leest gestoelde stadstaten. Deze maatschappelijke ordening was natuurlijk niet perfect en veroorzaakten ook wezenlijke problemen die een tegenreactie uitlokte. Stromingen die uiteindelijk vorm geven aan een contra-revolutie tegen de rede beginnen altijd rond urgente maatschappelijke problemen bij politieke/maatschappelijke filosofen, soms heel duidelijk van nieuw onderwerp, soms meer vanuit een diffuse tijdsgeest. Lees verder …

3. Aantrekkelijkheid van een gesloten samenleving

Het proces om te komen tot een gesloten samenleving is over al hetzelfde: – identificeren van grote maatschappelijke problemen en daarbij waarschuwen voor grote (sociale) rampen als er niet krachtig wordt ingegrepen. Lees verder …

4. Wetenschap als motor naar een open samenleving

Waardevrije en onafhankelijke wetenschap, gebaseerd op het inzetten van de ratio van mensen, is een enorme sterke motor in de bevrijding van mensen uit hun armoedige en vaak uitzichtloze positie, welke vaak fanatiek door de heersende elite en bekrompen geestelijke leiders in stand wordt gehouden. Lees verder …

5. Strategie van de heersende elite

Het maatschappelijke patroon in revolutionaire tijden, zoals die met het internet ons nu in de westerse wereld kenmerkt zich als volgt: – de redelijkheid van onvrede, er zijn altijd maatschappelijke problemen die opkomen in revolutionaire tijden, creëert massa en momentum en doet de oude elite zich in in nieuwe kleren steken. Lees verder …

6. Beïnvloeding meningsvorming heersende elite?

Het is extreem moeilijk, en frustrerend, om heersende meningen van elites te beïnvloeden en te veranderen door het ontketen van een (democratische) protest-/verzetsbeweging, want: – Geen externe vijand/bezetting. Lees verder…

7. Wat te doen?

Tekst volgt.


Bijlagen

Literatuur
Enige woorden over het Nazisme
Enige woorden over samenzweringen
Enige woorden over politieke elites
Enige woorden over traditionele Media