Vrijheid van Meningsuiting: recht om te twijfelen

Vrijheid van Meningsuiting is het recht om te twijfelen. De vrijheid van meningsuiting is een medaille met twee kanten: zij biedt evenveel ruimte voor waanzin en onverdraagzaamheid als voor saamhorigheid en liefde. Maar uiteindelijk, en daar gaat het om in een samenleving, is zij boven alles een onontbeerlijke aanzet tot vertrouwen. De kracht van een open en vitale democratie schuilt niet zozeer in haar vermogen onwelgevallige geluiden te weren, als wel in haar vermogen deze te absorberen. Dát noemt men tolerantie: het verwerpelijke verwerpen zonder haar te verbannen.

Rob Wijnberg. In Dubio: Vrijheid van Meningsuiting als het recht om te twijfelen. 2008, pp. 117.