Vrijheid van Meningsuiting: recht om te twijfelen

Vrijheid van Meningsuiting is het recht om te twijfelen. De vrijheid van meningsuiting is een medaille met twee kanten: zij biedt evenveel ruimte voor waanzin en onverdraagzaamheid als voor saamhorigheid en liefde. Maar uiteindelijk, en daar gaat het om in een samenleving, is zij boven alles een onontbeerlijke aanzet tot vertrouwen. De kracht van een […]

Totalitair (definitie)

Bij totalitarisme wordt de heersende ideologie in een totalitaire staat gepropageerd als de enig mogelijke weg naar een betere toekomst. Het is een systeem waarbij de staat bijna volledige controle heeft op het dagelijks leven van mensen, zowel in politiek, cultureel, filosofisch, godsdienstig als in sociaal en economisch opzicht. Geciteerd uit artikel Totalitarisme op Wikipedea […]

Morele waarden zijn onafhankelijk van sociale conventies

Student: … Values are subjectiveTeacher: No, that’s not true. Some people’s values are better than others’Student: No, they’re subjective. No one can impose his values on somebody elseTeacher: … I say values are not subjective and if you don’t agree with me I’ll flunk you!Student: (gasp) What? What? …. Are you crazy?Teacher: No. I can […]